Browsing All Posts published on »Mei, 2012«

Ṣalāt Qaṣar – Bahagian 2

Mei 16, 2012

0

Berapa lama boleh qaṣar jika tidak niat bermukim? Jika seseorang yang bermusafir tidak niat bermukim ke destinasi yang ditujunya, iaitu dia tidak meletakkan tempoh bermukim atas pelbagai sebab misalnya tujuan perniagaan, peperangan (seperti yang berlaku di zaman RasūlulLāh Ṣ.‘A.W), dan seumpamanya. Misalnya, seorang peniaga bermusafir ke suatu destinasi yang dia sendiri tidak pasti berapa lamakah […]

Ṣalāt Qaṣar – Bahagian 1

Mei 15, 2012

0

Pengenalan Islam adalah ad-dīn yang sentiasa memberikan kemudahan kepada umat Muḥammad Ṣ.‘A.W dalam melakukan ibadat ṣalāt , terutamanya dalam keadaan bermusafir. Maka itu, kefahaman tentang kemudahan ini perlu diketahui oleh setiap muslim dengan ilmu berpandukan nas-nas yang ṣaḥīḥ lagi jelas. Lebih-lebih lagi, pelbagai jenis kerja atau tanggungjawab telah menjadikan umat Islam perlu melakukan permusafiran sama […]

Dunia dan Penderitaan

Mei 9, 2012

0

Soalan: Kenapakah AlLāh menjadikan dunia sebagai tempat keletihan dan penderitaan, kemudian selepas itu kemusnahan? *Jawapan: Sesungguhnya (yang berasa) demikian itu adalah bagi orang yang berpaling daripada iman sahaja. Manakala, sesiapa yang mengambil dunia dengan iman, iaitu beriman dengan Pencipta dunia dan Pencipta (diri)nya, tiadalah segala keperitan kehidupan itu menyusahkannya. Dan, wujudnya keletihan, keperitan, dan kesedihan […]

Tidak Harus Menghimpunkan (Jama‘) Dua Ṣālāt Sebab Hadir Perayaan

Mei 8, 2012

0

Soalan: Adakah harus bagi saya menghimpunkan ṣālāt Ẓuhur dan ‘Aṣar semata-mata menghadiri suatu perayaan yang berlangsung dari Ẓuhur ke Maghrib? *Jawapan: Fuqahā’ mazhab Ḥanbalīy mengharuskan muslim dan muslimah menghimpunkan ṣālāt Ẓuhur dan ‘Aṣar, atau Maghrib dan ‘Ishā’ pada sesetengah keadaan kerana terdapatnya pelbagai keuzuran (yang dibenarkan shara‘). Dan, ini adalah satu kemudahan yang besar kerana […]

Kalaulah…

Mei 7, 2012

0

Kalau akan membuka amalan shaiṭān? Secara sedar atau tidak , kita amat biasa menyebut perkataan kalau. Misalnya, kita berkata : “Kalaulah aku tak ikut dia, tentu tak jadi macam ni”, “Kalau dia tak pergi tadi, maybe dia selamat”, dan kalaulah itu, kalaulah ini. Macam-macam kalau! Benar, bagi sebahagian orang, perkataan kalau adalah biasa. Maka itu, […]

Hukum Perempuan Bermusafir Tanpa Mahram

Mei 5, 2012

0

Pengenalan Keadaan zaman yang kian pesat berubah tidaklah menjadikan kehidupan seseorang hamba AlLāh itu bebas daripada hukum-hakam yang telah termaktub di dalam Al-Qur’ān dan As-Sunnah. Tinggal lagi, kegagalan memahami keluasan hukum-hakam dan inti pati ajaran Islam yang sentiasa memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan yang wujud, telah menjadikan sesuatu isu itu sentiasa dilihat daripada sudut […]

Pengajaran-pengajaran Daripada Ḥadīth Budak Lelaki (Ghulām)

Mei 2, 2012

0

Terdapat pengajaran-pengajaran yang sangat penting di sebalik ḥadīth panjang yang mengisahkan aṣḥāb-ul-ukhdūd, ahli sihir, pendeta, dan budak lelaki yang mana kadang-kadang ia dikenali juga dengan ḥadīth ghulām. Antara pengajaran-pengajarannya adalah seperti berikut: 1. Ia menunjukkan peringkat-peringkat dakwah secara lengkap, dari mula hingga ke penghujungnya. Peringkat permulaannya adalah lemah sebab yang mengetahui kebenaran hanyalah seorang (pendeta). […]